Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Thị Tuyết Nhung.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kế hoạch đổi mới PPDH tổ Địa lí năm học 2009-2010

SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỔ: ĐỊA LÍ, NĂM HỌC 2009 – 2010 I/ Tình hình...

Phân phối chương trình lớp 12

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 12 CƠ BẢN Năm học 2009- 2010 Tiết BÀI HOẶC NỘI DUNG CƠ BẢN 1 Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 2 Vị trí địa lí,phạm vi lãnh thổ 3 Thực hành:Vẽ lược đồ Việt Nam 4 Lich sử hình thành và phát triển lãnh thổ 5 Lich sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo) 6 Đất nước...

Phân phối chương trình lớp 11

Tiết BÀI HOẶC NỘI DUNG 1 Sự tương phản về trình độ 2 Xu hướng toàn cầu hoá 3 Một số vấn đề mang tính toàn cầu 4 Thực hành: Tìmhiểu những cơ hội và thách thức 5 Một số vấn đề của châu Phi 6 Một số vấn đề của Mỹ La Tinh 7 Một số vấn đề của Tây Nam Á và Trung Á ...

Phân phối chương trình lớp 10

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 10 CƠ BẢN Năm học 2009- 2010 Tiết BÀI HOẶC NỘI DUNG 1 Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản 2 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ 3 Sử dụng bản dồ trong học tập và đời sống 4 Thực hành: Xác định 1 số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ ...